ĐIỀU KHOẢN

THƯƠNG HIỆU & QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

 • Trang web fiditours.net được điều hành bởi Công ty Cổ phần FIDITOUR. Khách hàng vui lòng đọc kỹ các Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Khách hàng phải hoàn toàn đồng ý với các điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ phần nào, khách hàng sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng. Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.
 • FIDITOUR có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.


LUẬT ĐIỀU CHỈNH:

 • Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của khách hàng rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa khách và FIDITOUR sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và FIDITOUR sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.


NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB:

Khi sử dụng trang web này, xin khách hàng vui lòng đồng ý rằng:

 • Khách hàng chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của mình.
 • Để có năng lực pháp lý, hách hàng phải từ 18 tuổi trở lên.
 • Khách hàng bảo đảm rằng mọi thông tin mà khách hàng cung cấp về chính mình và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
 • Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
 • Khách hàng không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân khách hàng và mang tính phi thương mại.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:

 • Khi thực hiện đăng ký qua trang web của FIDITOUR, xin khách hàng vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với FIDITOUR. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.
 • Chúng tôi đề xuất rằng khách hàng nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

KHỞI HÀNH ĐẢM BẢO:

 • FIDITOUR bảo đảm khởi hành được đăng tải trên trang web này.
 • Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm.
 • Trang web của FIDITOUR là nguồn duy nhất, từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:

 • FIDITOUR không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.


GIẤY THÔNG HÀNH:

 • Hộ chiếu có giá trị: Khách hàng phải có hộ chiếu có giá trị để nhập cảnh, khởi hành và đi lại qua mỗi điểm đến trong lịch trình tour (hộ chiếu phải có giá trị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày về).
 • Các loại giấy tờ: Xin lưu ý rằng “Để xúc tiến việc cấp giấy thông thành, toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến tour như các phiếu thanh toán, lịch trình tour, hóa đơn sẽ được gửi qua email hoặc sẽ có trên trang web của FIDITOUR, khi công ty đã nhận được thanh toán đầy đủ.
 • Thông tin chi tiết về chuyến đi: Khách hàng có trách nhiệm truy cập trang web ít nhất 72 giờ trước ngày khởi hành để bảo đảm họ có được thông tin chi tiết nhất về chuyến đi bởi vì có thể đã có những thay đổi nhỏ kể từ khi hồ sơ tour được công ty cung cấp lúc đầu.

GIÁ TOUR:

 • Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
 • Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, FIDITOUR không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

KHUYẾN MẠI:

 • Các tour/gói tour/các sản phẩm được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.
 • Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web FIDITOUR và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với FIDITOUR.