3 ngày

2 đêm

Từ 2.600.000 VND

Áp dụng 05/09/2022 – 31/12/2022

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN

3 – 4 🌟