ĐIỂM NỔI BẬT

DỊCH VỤ : 

Dịch vụ visa công tác Hàn Quốc

Giá dịch vụ:

Visa ngắn hạn (Single) từ 200 USD

Visa dài hạn (Multiple) từ 370 USD

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

 • HỒ SƠ CƠ BẢN
 • Đơn xin cấp visa dán hình thẻ (3.5 x 4.5 cm)
 • Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng
 • Phí visa
 • HỒ SƠ NGƯỜI MỜI (PHÍA HÀN QUỐC)
 1. Thư mời
 • Ghi cụ thể thời gian mời, lí do mời.
 • Đóng dấu pháp nhân trùng với con dấu trên Giấy chứng nhận con dấu (Hoặc đóng dấu thường sử dụng của công ty, cơ quan).
 • Về nguyên tắc, người đại diện pháp luật thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập là người mời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng, Quản lý cấp cao* có thể mời và sử dụng con dấu cá nhân để đóng trên Thư mời (Trường hợp này cần nộp thêm Giấy chứng nhận con dấu cá nhân Giấy xác nhận nhân viên).

*Áp dụng chung cho Thư mời và Thư bảo lãnh

 1. Thư bảo lãnh
 • Đóng dấu pháp nhân trùng với con dấu trên Giấy chứng nhận con dấu (Hoặc đóng dấu thường sử dụng của công ty, cơ quan).
 • Về nguyên tắc, người đại diện pháp luật thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập là người bảo lãnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng, Quản lý cấp cao có thể mời và sử dụng con dấu cá nhân để đóng trên Thư mời (Trường hợp này cần nộp thêm Giấy chứng nhận con dấu cá nhân Giấy xác nhận nhân viên).

☞Cơ quan nhà nước được miễn Thư bảo lãnh

 

 1. Giấy chứng nhận con dấu công ty/ Giấy chứng nhận con dấu cá nhân (Trường hợp công ty mời là công ty tư nhân)
  • Trường hợp sử dụng chữ ký thay con dấu trên Thư mời và Thư bảo lãnh: Nộp Giấy chứng nhận chữ ký.
  • Trường hợp Thư mời và Thư bảo lãnh sử dụng dấu công ty khác với dấu pháp nhân: Nộp Giấy chứng nhận con dấu công ty đang sử dụng

☞Miễn Giấy chứng nhận con dấu cho các trường hợp được miễn Thư bảo lãnh

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (사업자등록증명, loại có thể in lại nhiều lần từ trang web của Tổng cục thuế Hàn Quốc), hoặc Giấy phép thành lập tổ chức (고유번호증)

☞Trường hợp cơ quan nhà nước được miễn Giấy phép đăng ký kinh doanh cần ghi chú số đăng ký kinh doanh vào Thư mời

 • Hồ sơ nộp thuế gần nhất (부가가치세과세표준증명)
 1. Giấy tờ chứng minh mục đích thương mại
  • Hợp đồng mua bán, giấy tờ chứng minh việc xúc tiến hợp tác kinh doanh, tờ khai xuất nhập khẩu, bản sao LC, giấy tờ chứng minh việc xuất nhập khẩu, email, bản báo giá…
 • HỒ SƠ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI (PHÍA VIỆT NAM):
  • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Trường hợp là nhân viên: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Hợp đồng lao động, Quyết định cử đi công tác, Bảo hiểm xã hội (Hình chụp màn hình ứng dụng VssID Quá trình tham gia BHXH) nếu không có BHXH thì kèm tờ tường trình nêu rõ lý do
  • Giấy xác nhận nộp thuế (3 tháng gần nhất)
  • Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
  • Giấy tờ chứng minh mục đích thương mại
  • Hợp đồng mua bán, giấy tờ chứng minh việc xúc tiến hợp tác kinh doanh, tờ khai xuất nhập khẩu, bản sao LC, giấy tờ chứng minh việc xuất nhập khẩu, email, bản báo giá…

 

LƯU Ý

  • Trường hợp thông tin trên Đơn xin cấp visa hoặc các hồ sơ khác không đúng sự thật hoặc hồ sơ không đầy đủ có thể bị từ chối cấp visa.
  • Tất cả hồ sơ chỉ được công nhận còn hiệu lực khi được cấp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Các hồ sơ bằng tiếng Việt cần được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn và công chứng.
  • Trường hợp mời từ hai người trở lên, chỉ cần nộp 1 bản đối với các hồ sơ giống nhau.
  • Trong quá trình thẩm tra, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu xác định là trường hợp cần thiết bổ sung. (Ví dụ: Có thể yêu cầu Giấy nộp thuế của công ty mời hoặc giấy tờ khác)

GIÁ DỊCH VỤ

PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM

 • Phí lãnh sự xin visa
 • Phí dịch thuật giấy tờ
 • Phí dịch vụ

PHÍ DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM

 • Phí xử lý hồ sơ khẩn
 • Phí khám sức khoẻ